Криванич Світлана Олександрівна

 "Будь добрым, не злись, обладай терпеньем
Запомни: от светлых улыбок твоих
Зависит не только твое настроенье,
Но тысячу раз настроенье других"

Эдуард Асадов

Здійснює керівництво діяльністю ДНЗ №19 завідуюча Криванич Світлана Олександрівна.

Освіта: вища педагогічна.

Закінчила Ростовський-на-Дону державний педагогічний інститут, 1983 р.

Спеціальність за дипломом : вчитель англійськоі мови.

Педагогічний стаж роботи в ДНЗ №19 - 40 років.

На посаді керівника - 30 років.

Орієнтиром діяльності завідуючоі є : створення у колективі позитивного морально-психологічного клімату, що сприяє розвиткові здорових міжособистісних взаємин, усвідомленоі трудовоі дисципліни, закріплення у всіх працівників закладу відчуття задоволеності роботою.

На протязі останніх 10 років Криванич С.О працювала над проблемними питаннями:

 • Організаційні, педагогічні, практичні та методичні підходи до виявлення, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду в ДНЗ №19.
 • Організація, вивчення та поетапне впровадження в практику роботи ДНЗ №19 основних положень та навчально-виховних завдань Базовоі програми розвитку дошкільників "Я у Світі".
 • Реалізація особистісно-орієнтованоі моделі навчання та створення і облаштування сприятливого розвивального середовища для організаціі різоманітних видів індивідуального та підгрупового навчання.

Години прийому громадян завідуючою ДНЗ №19

 

 Вівторок: 

 з 9.00 - 11.00

 Четвер:

  з 14.00 - 17.00 

 

 

Гірей Тетяна Йосипівна

Гірей Тетяна Йосипінвна, вихователь-методист, практичний психолог ДНЗ №19.

Спеціаліст вищоі категоріі.

Педагогічне звання: "Вихователь-методист".

Освіта: вища. 

Закінчила Орловський педагогічний інститут,  1985 р.

Спеціальність за дипломом: викладач педагогіки та психологіі дошкільноі.

Стаж педагогічноі діяльності: 38 років.

На посаді вихователя-методиста ДНЗ №19 - 23 роки.

На посаді практичного психолога - 12 років.

Гірей Тетяна Йосипівна - автор трьох методичних посібників :

 1. Методичний посібник "Організаційно-методичне оснащення навчально-виховного процесу з реалізаціі завдань Базового компоненту дошкільноі освіти, Сфери "Культура" в контексті музично-естетичного профілю дошкільного закладу", 2007 
 2. Методичний посібник "Система корекційно-розвивальних пальчикових вправ та ігрових занять для розвитку сенсомоторного та психофізичного потенціалу дітей раннього та дошкільного віку", 2009 
 3. Методичний посібник "Програма корекційно-розвивальних занять з дітьми, які мають прояви імпульсивноі, тривожноі та агресивноі поведінки", 2010 

Методичний орієнтир:

"Впровадження інноваційних технологій та авторських програм в практику роботи ДНЗ №19".

Графік роботи вихователя-методиста,
практичного психолога ДНЗ №19 Гірей Т.Й.

 

Понеділок :

8.00 – 14.06

Вівторок :

8.30 – 14.36

Середа :

8.30 – 12.06

Четвер :

12.00 – 17.06

Пятниця :

8.00 – 14.06

Окремий графік роботи
практичного психолога ДНЗ №19

 

Понеділок :

8.00 – 10.00

Вівторок :

8.30 – 10.30

Середа :

12.00 – 16.00 – методичний день

Четвер :

12.00 – 14.00

Пятниця :

8.00 – 10.00

Індивідуальні консультаціі в зручний для батьків час за домовленістю. 

НАШІ ПЕДАГОГИ

 

№/п

Прізвище, імя , по батькові

Посада

Кваліфікаційна категорія

Педагогічне звання

1

Бойчук Едіта Іванівна

Вихователь

Спеціаліст вищої категоріі

«Вихователь-методист»

2

Бодак Галина Іванівна

Вихователь

Спеціаліст вищої категоріі

 

3

 

 

4

Гецко Єва Михайлівна

Вихователь

Спеціаліст вищої категоріі

«Вихователь-методист» 

5

Едрзеяк Катерина Степанівна

Вихователь

Спеціаліст вищої категоріі

 

6

Кий Сідонія Василівна

Вихователь

Відповідає займаній посаді  

 

7

Круценко Лариса Іванівна

Вихователь

Спеціаліст вищої категоріі

 «Вихователь-методист»

8

Пінська Руслана Павлівна Вихователь Молодший спеціаліст

 

9

Куртей Лілія Василівна  Вихователь  Спеціаліст

 

10

Мацур Мирослава Ігорівна

 Вихователь Спеціаліст другої категорії

 

11

 

12

Дьордь Назарій Вадимович

Інструктор з фізкультури Спеціаліст

13

Клицько Інга Іванівна

Музичний керівник

Спеціаліст першоі категоріі

Станом на 01.12.2018 р. 3 вакансіі педагогічних працівників.

 Із 11педагогів закладу фахівців :

 •  з вищою освітою - 9 .
 •  з середньою спеціальною дошкільною освітою - 2 .

Дані про педагогічних працівників ДНЗ№19.

За  стажем педагогічної роботи

Стаж роботи

Кількість педагогічних працівників

% співвідношення

Від 0 – 5 років

3

Від 5 – 10 років

1

Від 10 - 20 років

-

Від 20 – 30 років

4

30 і більше років

4

 Зведені дані про педагогічних працівників ДНЗ№19

за результатами атестації  станом на 1 вересня 2017 року.

Посада

Кількість педагогічних працівників

На яку кваліфікаційну категорію атестовані

% співвідношення

Завідувач ДНЗ № 19

Вихователі:

1

8

(із них 1 – методист/ пр. психолог,

1 – музичний керівник)

 

2

 

1

1

Атестована на  відповідність займаній посаді з 15 тарифним розрядом

Відповідає займаній посаді, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

Відповідає займаній посаді, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

 

Атестована на  відповідність займаній посаді з вищим тарифним розрядом

Молодий спеціаліст

 Педагогічні працівники ДНЗ № 19, які мають педагогічні звання. 

 1. Вихователь-методист Гірей Тетяна Йосипівна – педагогічне звання «Старший вихователь».
 2. Практичний психолог Гірей Тетяна Йосипівна – педагогічне звання «Психолог – методист».
 3. Вихователь Бойчук Едіта Іванівна – педагогічне звання «Вихователь-методист»
 4. Вихователь Гецо Єва Михайлівна - педагогічне звання «Вихователь-методист»
 5. Вихователь Круценко Лариса Іванівна - педагогічне звання «Вихователь-методист»

 

 Для того, щоб отримувати новини ДНЗ на електронну пошту, впишіть іі адресу у формі справа і натисніть "Отримувати!"

Отримувати новини сайту на електронну пошту: 

Прокоментувати


Рекомендуємо

Шановні гості! Отримуйте оновлення сайту ДНЗ №19 на електронну скриньку! Впишіть іі адресу у формі знизу і натисніть"Отримувати!"
Ми знаходимося за адресою: м. Ужгород, вул. Белінського, 22 т. ( 0312 ) 2 - 65 - 17 Електронна скринька: dnzn19@gmail.com Електронна реєстрація в ДНЗ №19: http://uzhgorod-dnz19.klasna.com/