Криванич Світлана Олександрівна

 "Будь добрым, не злись, обладай терпеньем
Запомни: от светлых улыбок твоих
Зависит не только твое настроенье,
Но тысячу раз настроенье других"

Эдуард Асадов

Здійснює керівництво діяльністю ЗДО №19 директор Криванич Світлана Олександрівна.

Освіта: вища педагогічна.

Закінчила Ростовський-на-Дону державний педагогічний інститут, 1983 р.

Спеціальність за дипломом : вчитель англійськоі мови.

Педагогічний стаж роботи в ЗДО №19 - 38 років.

На посаді керівника - 30 років.

Орієнтиром діяльності завідуючоі є : створення у колективі позитивного морально-психологічного клімату, що сприяє розвиткові здорових міжособистісних взаємин, усвідомленоі трудовоі дисципліни, закріплення у всіх працівників закладу відчуття задоволеності роботою.

На протязі останніх 10 років Криванич С.О працювала над проблемними питаннями:

 • Організаційні, педагогічні, практичні та методичні підходи до виявлення, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду в ДНЗ №19.
 • Організація, вивчення та поетапне впровадження в практику роботи ДНЗ №19 основних положень та навчально-виховних завдань Базовоі програми розвитку дошкільників "Я у Світі", "Українське дошкілля".
 • Реалізація особистісно-орієнтованоі моделі навчання та створення і облаштування сприятливого розвивального середовища для організаціі різоманітних видів індивідуального та підгрупового навчання.

Години прийому громадян директора ЗДО №19

 

 Вівторок: 

 з 9.00 - 11.00

 Четвер:

  з 14.00 - 17.00 

 

 

Гірей Тетяна Йосипівна

Гірей Тетяна Йосипінвна, вихователь-методист, практичний психолог ЗДО №19.

Спеціаліст вищоі категоріі.

Педагогічне звання: "Старший вихователь".

Освіта: вища. 

Закінчила Орловський педагогічний інститут,  1985 р.

Спеціальність за дипломом: викладач педагогіки та психологіі дошкільноі.

Стаж педагогічноі діяльності: 38 років.

На посаді вихователя-методиста ЗДО №19 - 23 роки.

На посаді практичного психолога - 12 років.

Гірей Тетяна Йосипівна - автор трьох методичних посібників :

 1. Методичний посібник "Організаційно-методичне оснащення навчально-виховного процесу з реалізаціі завдань Базового компоненту дошкільноі освіти, Сфери "Культура" в контексті музично-естетичного профілю дошкільного закладу", 2007 
 2. Методичний посібник "Система корекційно-розвивальних пальчикових вправ та ігрових занять для розвитку сенсомоторного та психофізичного потенціалу дітей раннього та дошкільного віку", 2009 
 3. Методичний посібник "Програма корекційно-розвивальних занять з дітьми, які мають прояви імпульсивноі, тривожноі та агресивноі поведінки", 2010 

Методичний орієнтир:

"Впровадження інноваційних технологій та авторських програм в практику роботи ЗДО №19".

Графік роботи вихователя-методиста,
практичного психолога ЗДО №19 Гірей Т.Й.

 

Понеділок :

8.00 – 14.06

Вівторок :

8.30 – 14.36

Середа :

8.30 – 12.06

Четвер :

12.00 – 17.06

Пятниця :

8.00 – 14.06

Окремий графік роботи
практичного психолога ЗДО №19

 

Понеділок :

8.00 – 10.00

Вівторок :

8.30 – 10.30

Середа :

12.00 – 16.00 – методичний день

Четвер :

12.00 – 14.00

Пятниця :

8.00 – 10.00

Індивідуальні консультаціі в зручний для батьків час за домовленістю. 

НАШІ ПЕДАГОГИ

 

№/п

Прізвище, імя , по батькові

Посада

Кваліфікаційна категорія

Педагогічне звання

1

Бойчук Едіта Іванівна

Вихователь

Спеціаліст вищої категоріі

«Вихователь-методист»

2

Бодак Галина Іванівна

Вихователь

Спеціаліст вищої категоріі

 

3

 Калинська Ольга Іванівна  Вихователь

 Спеціаліст, 11 тарифний розряд

 

4

Гецко Єва Михайлівна

Вихователь

Спеціаліст вищої категоріі

«Вихователь-методист» 

5

Едрзеяк Катерина Степанівна

Вихователь, керівник гуртка"Творча майстерня"

Спеціаліст вищої категоріі

 

6

Кий Сідонія Василівна

Вихователь

Спеціаліст,11 тарифний розряд

 

7

Круценко Лариса Іванівна

Вихователь

Спеціаліст вищої категоріі

 «Вихователь-методист»

8

Пінська Руслана Павлівна Вихователь Спеціаліст,11 тарифний розряд

 

9

Куртей Лілія Василівна  Вихователь  Спеціаліст, 11 тарифний розряд

 

10

Мацур Мирослава Ігорівна

 Вихователь Спеціаліст другої категорії

 

11

Личко Ганна Іванівна 

 Вихователь  Спеціаліст другої категорії

12

Кепша Лілія Михайлівна

Вихователь  Спеціаліст, 11 тарифний розряд  

13

Клицько Інга Іванівна

Музичний керівник

 

Спеціаліст вищої категоріі

 

 Із 15 педагогів закладу фахівців :

 •  з вищою освітою - 12 .
 •  з середньою спеціальною дошкільною освітою - 1 .
 • бакалаври - 2.

Дані про педагогічних працівників ЗДО №19.

За  стажем педагогічної роботи

Стаж роботи

Кількість педагогічних працівників

% співвідношення

Від 0 – 5 років

3

Від 5 – 10 років

2

Від 10 - 20 років

-

Від 20 – 30 років

5

30 і більше років

5

 Зведені дані про педагогічних працівників ЗДО №19

за результатами атестації  станом на 1 вересня 2018 року.

Посада

Кількість педагогічних працівників

На яку кваліфікаційну категорію атестовані

% співвідношення

Директор ЗДО № 19

Пед.працівники:

1

8

(із них 1 – вихователь-методист/ пр. психолог,

1 – музичний керівник)

 

0

 

1

2

Атестована на  відповідність займаній посаді з 15 тарифним розрядом

Відповідає займаній посаді, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

Відповідає займаній посаді, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

 

Атестована на  відповідність займаній посаді з вищим тарифним розрядом

Молодший спеціаліст

 Педагогічні працівники ЗДО № 19, які мають педагогічні звання. 

 1. Вихователь-методист Гірей Тетяна Йосипівна – педагогічне звання «Старший вихователь».
 2. Практичний психолог Гірей Тетяна Йосипівна – педагогічне звання «Практичний психолог – методист».
 3. Вихователь Бойчук Едіта Іванівна – педагогічне звання «Вихователь-методист»
 4. Вихователь Гецко Єва Михайлівна - педагогічне звання «Вихователь-методист»
 5. Вихователь Круценко Лариса Іванівна - педагогічне звання «Вихователь-методист»

 

 Для того, щоб отримувати новини ДНЗ на електронну пошту, впишіть іі адресу у формі справа і натисніть "Отримувати!"

Отримувати новини сайту на електронну пошту: 

Прокоментувати


Рекомендуємо

Шановні гості! Отримуйте оновлення сайту ЗДО №19 на електронну скриньку! Впишіть іі адресу у формі знизу і натисніть"Отримувати!"
Ми знаходимося за адресою: м. Ужгород, вул.Вілмоша Ковача, 22 тел. ( 0312 ) 2 - 65 - 17 Електронна скринька: dnzn19@gmail.com